Preview Mode Links will not work in preview mode

Skapa andan


Hej och välkommen till Skapa andan. Det gläder mig att du hittat hit. 

Jun 3, 2021

I den sista episoden för säsongen ställer jag frågan "vem är Anneli?" och ger sedan en kort presentation av mig själv. Jag berättar också om tröttnad samt anledningen till att jag känner mig färdig.

Halva episoden cirkulerar runt mig och mina erfarenheter och den andra halvan ägnar jag åt vår älskade natthimmel.